BMI Albania | Monarplan FM
15781
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15781,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Monarplan FM

Monarplan FM është një membranë hidroizoluese e përbërë nga materiali PVC, dhe gjithashtu e përforcuar me poliestër. Prandaj, kjo membranë është menduar kryesisht për aplikim me fiksim mekanik. Kjo mënyrë e aplikimit ka rezultuar në praktikë si e shpejtë, e thjeshtë dhe optimale, nga këndvështrimi i kostos.

 

Duke zbatuar formulën e duhur kimike, kur formon një përzierje të materialeve, Monarplan FM ka stabilitet të jashtëzakonshëm UV, i cili në praktikë është konfirmuar nga një çertifikatë e njohur nga BBA.